november 2020

Overenskomsten er det vigtigsteOnline indmeldelse - klik her!


Højere løn, bedre arbejdsforhold, mere ferie og løn under barsel - kommer ikke af sig selv

Syv ud af ti danskere tror, at løn- og arbejdsforhold sikres via lovgivning vedtaget af Folketinget eller EU.

Men det er forkert. I Danmark sikres løn- og arbejdsvilkår via overenskomster aftalt mellem arbejdsgivere og rigtige fagforeninger.Stærke fagforeninger giver større retfærdighed
Danmark er blandt de rigeste lande i verden. Flere andre lande er også meget rige, men i Danmark får en stor del af befolkningen glæde af rigdommen, fordi den bliver mere retfærdigt fordelt.

Det skyldes, at danske lønmodtagere er omfattet af overenskomster i modsætning til mange andre lande, som vi normalt sammenligner os med. Sammenlignet med eksempelvis USA eller Tyskland, er mindstelønnen i Danmark mere end dobbelt så høj - også når der tages højde for de relativt højere leveomkostninger i Danmark.

Sommeren kommer af sig selv – det gør ferie og fritid ikke
Amerikanske lønmodtagere har kun to ugers ferie. I Danmark har vi 5 ugers ferie og hvis man er omfattet af en overenskomst mindst 5 feriefridag efter 9 mdrs. beskærftigelse. Overenskomsten sikrer også at f.eks. grundlovsdag og juleaftensdag er hele fridage og at  1. maj er ½ fridag. Derudover er den ugentlige arbejdstid også kortere i Danmark end i andre lande. Det er overenskomsten som sikrer, at den ugentlige arbejdstid er på 37 timer.

Priserne stiger af sig selv - det gør lønnen ikke
På det private arbejdsmarked reguleres lønnen ved forhandling lokalt på den enkelte arbejdsplads. Vi kan i Dansk Metal hjælpe dig med løntjek og lønstatistikker. Har man en overenskomst kan man vælge en tillidsrepræsentant, som kan forhandle med ledelsen på medlemmernes vegne.

Overenskomsten sikrer også, at arbejdsgiveren skal indbetale 5% af den ferieberettigede løn til en frit-valgs-lønkonto. Det stiger til 6% pr. 1. marts 2021 og 7 % pr. 1. marts 22.Medarbejderen kan selv bestemme om beløbet skal anvendes til ekstra indbetaling på pensionsordningen, om beløbet skal anvendes i forbindelse med afholdes af f.eks. ferie ud over ferietillægget iht. ferieloven, eller benyttes til omsorgsdage til hjemmeboende børn.

Det grå hår kommer af sig selv – det gør pensionen ikke
Det er i de senere år blevet endnu mere værdifuldt at spare op til sin alderdommen. Men dén opsparing kommer ikke af sig selv. 

I Danmark har vi arbejdsmarkedspensioner, som er finansieret gennem overenskomsterne. Dette er i modsætning til mange andre europæiske lande, hvor pensionerne er statsfinansieret og som derfor i disse år er under kraftig barbering pga. af den dybe økonomiske krise i Europa.

I 1991 blev de første overenskomster med pension forhandlet på plads i Danmark og nu er de af en sådan størrelse, at man kan få en anstændig økonomisk tilværelse, når man skal nyde sit otium. Pensionsbidraget er på 12% af lønnen. I nogle aftaler bidrager arbejdsgiveren med de 8% og medarbejderen med 4% og i andre aftaler bidrager arbejdsgiveren med 12%.

Er man omfattet af en overenskomst, har man fra 5 år før folkepensionsalderen ret til at konvertere pensionsbidraget samt bidraget fra fritvalgslønkontoen, så du kan købe op til 38 seniorfridage pr. år.

Børnene kommer (næsten) af sig selv – det gør løn under barselsorlov ikke
Lovgivningen giver mulighed for 52 ugers orlov på dagpenge ved familieforøgelse. Men det kan blive en dyr fornøjelse at benytte sin ret, hvis man ikke har en overenskomst, som sikrer løn under orlov. I de senere år er der i overenskomsten kommet løn under barselsorlov, så mor og far nu tilsammen har mere end et halvt års barsel med løn.

Overenskomsten giver også ret til frihed med løn ved barns sygdom. Du har også ret til at købe frihed for fritvalgslønkontoen, når barnet skal til læge. Skal barnet indlægges på hospital og du som forældre skal med-indlægges, har du med overenskomsten ret til fravær med løn i op til en uge.

Du har også ret til at købe omsorgsdage fra fritvalgslønkontoen, f.eks. hvis du vil tage barnet med på en udflugt - eller måske på barnets fødselsdag. 

Fyresedlen kommer af sig selv – det gør dine kompetencer ikke
Det bedste værn mod arbejdsløshed er, at man hele tiden via uddannelse øger sin værdi på arbejdsmarkedet. En overenskomst giver hvert år medarbejderen ret til 2 selv-valgt-uddannelse.

Det er medarbejderen som selv bestemmer uddannelsen. Når man er på uddannelse får man refusion svarende til 85% af lønnen. Kursusafgift mv. bliver også refunderet. Efter skat er det en meget fordelagtig ordning, som gør at hvert enkelt medlem løbende kan øge sin værdi på arbejdsmarkedet. Også dét forudsætter en overenskomst.

Ret til at vælge tillidsrepræsentant
Det er overenskomsten som sikrer, at medlemmerne af Dansk Metal kan vælge tillidsrepræsentanter på virksomheden. Tillidsrepræsentanten sørger for at regler og overenskomster bliver overholdt og støtter det enkelte medlem, når der er behov for det. Tillidsrepræsentanten kan også hjælpe med at forhandle lønnen.

Vi står sammen
Grunden til at fagbevægelsen kan hive gode resultater hjem - også når der er økonomisk krise i samfundet - er, at vi er mange, der står sammen. Vi er en del af Dansk Metal og Dansk Metal er en del af FH, dvs. Fagbevægelsens Hovedorganisation, som er en fusion mellem det tidligere LO og FTF.

Med ca. 1,3 millioner medlemmer i ryggen bliver der lyttet til, hvad FH siger og forlanger ved forhandlingsbordet eller ved drøftelser med den til enhver tid siddende regering.

Det er derfor en god ide, at være med i en rigtig FH-fagforening, som Dansk Metal Tele Øst. Her støtter du fællesskab og får samtidig en række personlige fordele. Du kan genkende en rigtig fagforening på det grønne OK-mærke.

Hvis du kun har en rettighed via ansættelsesbeviset og ikke via en overenskomst, kan arbejdsgiveren med dit individuelle opsigelsesvarsel opsige rettigheden. Følger rettigheden derimod af en overenskomst, kan arbejdsgiveren ikke bare forringe vilkårene.

Derfor er det altafgørende med overenskomster.

Ingen lønmodtager eller fagforening kan leve af de resultater, der blev skabt for 50 år siden. Derfor er det også vigtigt at rettighederne hele tiden forhandles og forbedres.

Det sker ved overenskomstfornyelserne – typisk hvert 2. eller 3. år – hvor hele fagbevægelsen står sammen og kæmper for forbedrede rettigheder. Næste gang, at det sker er pr. 1. marts 2020.

Lang række af andre fordele
Med et medlemskab opnår du også:

 • tjek af ansættelsesbevis,
 • rådgivning ved opsigelse,
 • hjælp til vurdering af arbejdsmiljø,
 • hjælp ved sygefravær,
 • hjælp ved arbejdsskader,
 • karriererådgivning 
 • bistand hvis du får svært ved at fastholde jobbet,  
 • hjælp til jobsøgning,

Vi har et bredt virkefelt

 • vi kæmper til stadighed for at gøre medlemmernes arbejdsdag lidt bedre i morgen end i dag,
 • vi arbejder for, at din faglige indsats bliver anerkendt,
 • vi arbejder for uddannelser af høj kvalitet,
 • vi hjælper dig og dine kolleger ved større forandringer på arbejdspladsen,
 • vi kæmper for at der bliver skabt gode arbejdspladser i Danmark,
 • vi samarbejder med arbejdsgiverne, Folketinget, regeringen og EU for løbende at forbedre lønmodtagernes vilkår og vi holder dem i ørerne, hvis de vil forringe vilkårene for medlemmerne

 Online indmeldelse - klik her!