Title: 2008-07-01
Subtitle:
Author:

Den 1. juli 2008

Ikke medarbejdernes skyld at teleregningen stiger

Det er forkert, når TDC-direktør begrunder prisstigningerne med medarbejdernes lønstigning

I dagens udgave af Jyllands Posten forsvarer Koncerndirektør i TDC Fastnet Norden, Carsten Dilling, de seneste prisstigninger i TDC.

- Man skal samtidig huske på, at vi har også medarbejdere, der forventer at få lønforhøjelser. Derfor må vi hele tiden justere priserne, siger Carsten Dilling til Jyllands Posten.

I den forbindelse ønsker Dansk Metal Tele Øst at gøre opmærksom på, at det ikke er medarbejdernes aflønning som er skyld i prisforhøjelserne. I de senere år, har TDC reduceret medarbejderstaben i de danske forretninger med mellem 5-7% om året. I 2008 bliver reduktionen snarere 7% end 5%.

I følge TDC steg lønnen for medarbejderne organiseret i Dansk Metal i 2007 i gennemsnit med cirka  4,71%. I år fik alle medlemmer af Metal, som er ansat i TDC, en generel lønforhøjelse som svarer til kr. 4,- pr. time dog mindst 2,6%. Ligeledes blev frit-valgs-lønkontoen  forhøjet med 0,25% af den pensionsgivende løn. Desuden var der mulighed for at medarbejderen inden udgangen af juni 2008 kunne bede om en lønsamtale med sin leder. Vi er for øjeblikket i gang med at opgøre resultatet af lønsamtalerne. De foreløbige opgørelser tyder på, at der blev givet under 1%. Lønglidningen i 2008 synes derfor at ligge et godt stykke under niveauet for 2007.

For øjeblikket forbereder Dansk Metal Tele Øst en fagretslig sag mod TDC om lønreguleringen i 2008.

 

 

Læs også 19. juni 2008: Uenighed om lønsamtalerGo back to the regular design...