Den 19. august 2008

TDC erkender overenskomstbrud

DA pålægger TDC at overholde indgåede aftaler

På to møder mandag den 18. august mellem blandt andet LO og DA måtte TDC erkende at have brudt indgåede aftaler med Dansk Metal teleafdelingerne.

Den ene sag drejer sig om, at ledelsen i TDC Mobil havde vægret sig ved at gennemføre lønsamtaler med medlemmer af Dansk Metal teleafdelingerne.

Den anden sag  lignende den første til forveksling, men her var det ledelsen for de medarbejdere i TDC som er udlånt til virksomheden CSC som havde vægret sig ved at gennemføre lønsamtaler.

Det fremgår ellers klokkeklart af en aftale mellem TDC og Dansk Metal teleafdelingerne, at alle som anmodede om det, havde ret til til en lønsamtale inden udgangen af juni måned.

På møderne erkendte DA,  at  TDC ikke havde overholdt fristen i lokalaftalen af 12. marts 2008, og DA pålagde TDC fremover at overholde aftalen. Dermed kan medlemmerne i TDC Mobil og de udlånte medarbejdere fra TDC i CSC se frem til, at der snarest muligt bliver gennemført lønsamtaler.

Desuden skal TDC betale kr. 2.500 for hvert af bruddene - dvs. i alt kr. 5.000 til Dansk Metal.

De to sager er en række af sager som teleafdelingerne sammen med forbundet er i gang med at videreføre i forbindelse med lønsamtalerne i foråret. Når der er nyt at fortælle om de andre sager, vil vi orientere nærmere om det.Læs også fra den 19. juni 2008: Uenighed om lønsamtaler