Den 19. juni 2008

Uenighed med TDC om lønsamtaler

Dansk Metal teleafdelingerne og TDC forhandlede torsdag en række klager rejst af teleafdelingerne i forbindelse med lønreguleringen pr. 1. marts 2008.

Under forhandlingerne fremførte teleafdelingerne blandt andet:

 • at TDC med aftalen af 12. marts 2008, hvor det var forudsat, at der udover den generelle lønregulering tillige skulle ske en individuel lønregulering, har forhandlet på skrømt, idet TDC efterfølgende har meddelt, at der kun i ganske særlige tilfælde kan gives en individuel lønregulering, ud over den generelle
   
 • at TDC bevidst obstruerer de lønsamtaler, som skal finde sted i perioden 1. april 2008 til 30. juni 2008
   
 • at lønsamtalerne gennemføres uden at lederne, der afholder lønsamtalerne, har kompetence og mandat til at indgå aftale om individuel lønregulering, idet lederne har modtaget instrukser fra "bedstefar" – dvs. lederens leder – om kun at give lønregulering til få udvalgte navngivne personer
   
 • at TDC i en række konkrete i tilfælde bl.a. i Fastnet Norden Installation, i TDC Stabe Fakturering, samt for udlånte "kassetjenestemænd" til ISS, benytter usaglige begrundelser for manglede individuel lønforhøjelse
   
 • at TDC i en række konkrete tilfælde på trods af rykkere fra medlemmer endnu ikke den 19. juni 2008 har villet aftale lønsamtaler
   
 • at TDC flere steder i Mobil Norden Telebutikkerne generelt henviser til, i strid med indgåede aftaler, at "den overenskomstaftalte lønsumsramme derved er opbrugt" som begrundelse for ikke at ville give lønstigninger, desuagtet at der netop ikke er aftalt noget loft på lønsumsrammen
   
 • at TDC nægter til Fællesudvalget i Yousee A/S at oplyse om lønniveauet for teknikere
   
 • at TDC nægter overfor en tillidsrepræsentant i TDC Stabe Fakturering at udlevere oplysninger om hvilke medarbejdere der er ansat i vedkommendes valgområde, samt medarbejdernes stillingsbetegnelser
   
 • at TDC i et konkret tilfælde i Fastnet Norden Installation på Fyn, nægter iht. Særaftale VII punkt 4.5, at optage forhandlinger mellem den lokale ledelse og tillidsrepræsentanten om lønforhandlinger på vegne af en række medlemmer
   
 • Dansk Metal teleafdelingerne gjorde endvidere gældende at TDC har vægret sig ved at mødes med teleafdelingerne om ovennævnte klagepunkter.

  Det lykkedes desværre ikke at blive enige med TDC, og teleafdelingerne vil nu indberette sagen til Dansk Metal.

  Teleafdelingerne er i øvrigt blevet bekendt med, at Koncerndirektøren for TDC Fastnet Norden, Carsten Dilling, har udsendt et brev med overskriften "Kære medarbejder i Fastnet Norden".

  I brevet anfører direktøren bl.a. om løndebatten: "Derfor bryder jeg mig ikke om den tone, der generelt har været i debatten, hvor man bevidst har forsøgt at tillægge ledelsen andre motiver, end dem jeg skitserer…."

  Teleafdelingerne er noget forundret over, at direktøren som i august sidste år startede sin karriere i TDC med at ville i krig med fagforeningerne, pludselig er blevet fintfølende.