Den 27. april 2009

Enighed om TDC-lønninger pr. 1. marts 2009

TDC og Dansk Metals teleafdelinger er blevet enige ved de lokale lønforhandlinger pr. 1. marts 2009

Aftalen indebærer, at der pr. 1. marts 2009 foretages en generel regulering af den faste løn på kr. 550,- pr. måned for fuldtidsansatte. For deltidsansatte reduceres beløbet forholdsmæssigt.

En række ulempetillæg forhøjes med 3 %, dog forhøjes butikstillægget med 2 %.
Der er aftalt særlige satser for elevlønninger som stiger med lidt mere end det som er aftalt i Industriens Funktionæroverenskomst.

Der kan i ganske særlige tilfælde aftales individuel lønregulering i henhold til Funktionæroverenskomstens § 3 stk. 3.

Herudover kan der endvidere aftales resultatløn, bonus eller provision som supplement til den faste løn.

I forvejen er det i Funktionæroverenskomsten aftalt af Frit-Valgs-Lønkontoen pr. 1. maj 2009 stiger med 0,25%, således at den pr. 1. maj udgør 1%.

Teleafdelingerne forventer at reguleringen - som sker med tilbagevirkende kraft pr. 1. marts 2009 - sker med lønnen som udbetales ultimo maj.


Læs protokollen: