Den 1. juni 2009

Kvindernes Blå Bog 2009

Foto: Ulla Puck

Tredje udgave af Kvindernes Blå Bog er udkommet

af Ulla Puck

Torsdag den 28. maj udkom Kvindernes Blå bog 2009 med 33 nye kvinder. Kriterierne for at blive optaget i Kvindernes Blå bog er at det udelukkende er kvinder der kan omtales. Begrundelsen er at kvinders muligheder for at have gennemslagskraft er meget mindre end mænds. Kvinders bidrag og betydning for ligestilling mellem mænd og kvinder skal synliggøres og kvinder må oftere træde et skridt tilbage for mænds positive særbehandling i det danske samfund.

Fredag den 29. maj udkom Kraks 100 års jubilæums udgave for 2009 med 35 % flere kvinder end året før, - men der er stadig kun 15 % kvinder nævnt i bogen. »Grundkriteriet for optagelse i den Blå Bog er, at personen har positiv betydning for samfundet inden for sit fagområde. Det er ikke nok at være kendt, og der er ingen automatik i det,« siger Hanne Dal til Berlingske Tidende.

Kvindernes blå bog er tredje udgave
Kvindernes Blå Bog giver sig ikke ud for at være et videnskabeligt værk. Der er taget kvinder med, der har bidraget til en positiv samfundsudvikling hen mod mere ligestilling. Det handler om at være rollemodel og at kunne kommunikere gennem medierne, at kunne bryde ud og foretage valg og måske fravalg.

Udvalget har haft den filosofi at komme i kontakt med de udvalgte og har nøje udspurgt dem om de vil med i bogen, hvor man i KRAKS Blå Bog bliver tvunget. Nogen syntes det er Danmarks måske mest eftertragtede vejviser at findes i, men det ikke alle, der synes, det er en ubestridt ære. Allerede i 1938 måtte digterpræsten Kaj Munk lide den tort, at blive optaget i KRAKS Blå Bog mod sin vilje.

Kvindernes Blå Bog kan læses og downloades på nettet http://www.kvindernesblaabog.dk/

Skribenterne til Kvindernes Blå Bog 2009: Cecilie Volfing - 3F, Hanne Trebbien - Dansk Metal, Jane Egholm - 3F, Kirsten Brandstrup - SL, Lilja Jensen - HK,
Lisa Haas - 3F, Lotte Broder Jørgensen - Dansk Metal, Margot Torp - HK, Mette Boelt - SL, Susanne Fast Jensen - 3F, Ulla Haas - 3F, Ulla Puck - Dansk Metal.

Foto: Ulla Puck