Den 10. maj 2009

Valg til Europa-Parlamentet

Søndag den 7. juni 2009 skal der afholdes valg af de 13 danske medlemmer til Europa-Parlamentet. Se de opstillingsberettigede partier og læs om 10 grunde til at stemme

Opstillingsberettigede partier
Følgende partier er opstillingsberettigede til Europa-Parlamentsvalget den 7. juni 2009 *)

 A. Socialdemokratiet 
 - se kandidaterne
 
 B. Det Radikale Venstre 
 - se kandidaterne

 C. Det Konservative Folkeparti 
 - se kandidaterne

 F. SF – Socialistisk Folkeparti 
 - se kandidaterne

 I. Liberal Alliance 
 - se kandidaterne

 J. JuniBevægelsen 
 - se kandidaterne

 N. Folkebevægelsen mod EU 
 - se kandidaterne

 O. Dansk Folkeparti
 - se kandidaterne

 V. Venstre, Danmarks Liberale Parti 
 - se kandidaterne

 *) Ovenfor gengives link til de opstillingsberettigede lister. Der linkes endvidere til listernes egne side over kandidater.

10 grunde til at stemme

Kilde: Europaparlamentet

En lille indsats med stor betydning
Det tager kun nogle få minutter at stemme ved Europa-Parlamentsvalget den 7. juni. Det kan måske kombineres med en gå-tur eller et café-besøg. Er du ikke hjemme den 7. juni, har du mulighed for at brevstemme frem til den 5. juni. Det kræver ikke nogen stor anstrengelse at meddele Europa, hvilken udvikling du ønsker.

Du får indflydelse ved at stemme
Ved at stemme ved valget til Europa-Parlamentet bestemmer du, hvem der skal påvirke din fremtid og dagligdagen for de næsten 500 millioner andre europæere. Hvis du er ligeglad, overlader du det til andre at bestemme, hvem der skal repræsentere dig i den eneste fælles forsamling for Europa, der vælges direkte. De nyvalgte medlemmer kommer til at påvirke Europas fremtid i de kommende fem år. Giv dit bidrag til at få det Europa, du ønsker.

EP-medlemmerne – din stemme i Europa
Medlemmerne er din stemme i Europa, så sørg for at blive hørt! Europa-Parlamentet, der vælges hvert femte år, er en vigtig og indflydelsesrig medspiller i EU’s beslutningstagning. Afstemningerne i EP påvirker EU’s lovgivning, som har indflydelse på din hverdag. Det kan dreje sig om den mad, du spiser, prisen på indkøb, kvaliteten af den luft, du indånder, eller hvor sikkert dine børns legetøj er.

Det er din ret at stemme
Som EU-borger er det din basale ret at deltage i valget til Europa-Parlamentet – og det er din bedste mulighed for at påvirke udviklingen i EU. Ved at stemme får du indflydelse på, hvem der skal repræsentere almindelige mennesker som dig, din familie og dine venner, naboer og kollegaer i Europa. Som EU-borger kan du stemme (eller selv stille op som kandidat) i det EU-land, du bor i, også selv om du ikke er statsborger der, hvor du bor. Og tilmed ganske gratis!

Det handler om mennesker, miljø og velstand
Uanset om man er ung eller gammel, studerende eller pensionist, mand eller kvinde, arbejdstager eller selvstændig, om man er, som folk er flest, eller skiller sig ud, og om man bor i byen eller på landet, så vedrører Europa os alle, også selv om man måske ikke altid gør sig det klart. Takket være EU er det blevet nemmere at rejse, studere og arbejde i udlandet. Europa-Parlamentet er engageret i at skabe et renere miljø, sikrere kemikalier, bedre tjenesteydelser og arbejdspladser. Og det arbejder løbende på at beskytte forbrugernes rettigheder, lige muligheder og menneskerettighederne i EU og resten af verden.

Et valg – 375 millioner vælgere
I juni 2009 får du mulighed for at stemme sammen med 375 millioner andre europæiske vælgere. Med hvilket formål? For at vælge det eneste direkte valgte, tværnationale og flersprogede parlament i verden, der samtidig er EU’s eneste direkte valgte institution. Europa-Parlamentet blev første gang valgt af borgerne i 1979 og repræsenterer i dag næsten en halv milliard mennesker.

Europa-Parlamentets-medlemmer med stor indflydelse
I de flest tilfælde har Europa-Parlamentets medlemmer (EP-medlemmer) lige så stor vægt som medlemsstaterne, når EU tager beslutninger. Størstedelen af de love, der har betydning for vores dagligdag, vedtages af EP-medlemmerne og ministrene i EU’s Ministerråd i fællesskab. De fleste af de love, der vedtages i Danmark, har at gøre med gennemførelse af EU-love, som EP-medlemmerne har stemt om. Men det handler ikke kun om love, men også om penge til f.eks. nye veje, renere strande, forskning, udviklingsbistand. EP-medlemmerne beslutter også, hvad EU skal bruge penge på.

Endnu mere indflydelse til EP-medlemmerne i fremtiden
Hvis den nye Lissabontraktat træder i kraft, vil Europa-Parlamentets medlemmer få endnu mere indflydelse på EU-spørgsmål. Parlamentet vil blive ligestillet med medlemsstaternes ministre på så godt som alle områder af EU’s politik. Parlamentet vil desuden skulle vælge Europa-Kommissionens formand og vil dermed få styrket sin kontrol med EU’s udøvende organ. Og som EU-borger vil du få ret til at tage initiativ til EU-love

Din stemme sikrer mangfoldighed
Europa vælger nye repræsentanter i juni 2009. De nye medlemmer af Europa-Parlamentet vil komme fra 27 lande og repræsentere et bredt udsnit af nationale politiske partier, valgkredse og synspunkter. Når medlemmerne er indvalgt, organiserer de fleste sig i politiske grupper alt efter deres politiske tilhørsforhold. På denne måde handler Parlamentet ligesom Europa om en mangfoldighed, der påskønnes, og som man indretter sig efter – f.eks. ved at arbejde på 23 forskellige sprog.

Det handler om politik og demokrati
Elsker du EU, eller tager du afstand fra det? Synes du, EU skal bevæge sig mod højre - eller mod venstre? Er der en sag, du er særlig optaget af? Forhold, du mener skal ændres? Ting, der ikke længere kan udsættes? Investeringer, der bør foretages? Ved at stemme på en repræsentant til Europa-Parlamentet, som du deler opfattelse med, kan du få det til at ske. Det er netop, hvad demokrati handler om. Du kan gøre en forskel.Læs mere om Europa-Parlamentvalgets praktiske gennemførelse