Den 10. maj 2009

Valg til Europa-Parlamentet og folkestemning om ændring af tronfølgeloven

Søndag den 7. juni 2009 skal der afholdes valg af de 13 danske medlemmer til Europa-Parlamentet. Samme dag afholdes der folkeafstemning om ændring af tronfølgeloven. Du har mulighed for at brevstemme allerede nu.

Afstemningsstederne har åbent søndag den 7. juni fra kl. 9:00 til kl. 20:00. Man skal møde personligt op på sit lokale afstemningssted for at afgive sin stemme. Det fremgår af valgkortet, som den enkelte vælger får tilsendt en lille uges tid før valget, hvilket afstemningssted man tilhører.

Da der er tale om to afstemninger vil de fleste vælgere få tilsendt to forskellige valgkort, ét til EU-Parlamentsvalget og ét til folkeafstemningen.

Hvis man har fået forlagt et af sine valgkort, kan man sagtens møde op på sit afstemningssted og legitimere sig og herefter afgive sine stemmer.

Stemmeret
Der gælder forskellige regler for stemmeret til EU-parlamentsvalget og stemmeret til folkeafstemningen.

Man har i Danmark stemmeret til EU-Parlamentsvalget, hvis man opfylder følgende kriterier:

  • har dansk indfødsret og fast bopæl i Danmark eller i et af de øvrige EU-lande eller
  • er statsborger i et af de øvrige EU-lande og har fast bopæl i Danmark
  • er fyldt 18 år
  • er ikke under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne i henhold til værgemålslovens § 6 (umyndiggjort)

Valget til Europa-Parlamentet, omfatter ikke vælgere med fast bopæl på Færøerne og Grønland.

Man har stemmeret til folkeafstemningen om ændring af tronfølgeloven hvis man opfylder følgende kriterier:

  • har dansk indfødsret (statsborgerskab)
  • er fyldt 18 år
  • har fast bopæl i riget
  • er ikke under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne i henhold til værgemålslovens § 6 (umyndiggjort)

Også borgere på Grønland og Færøerne deltager i folkeafstemningen.

Brevafstemning
Vælgerne kan allerede nu afgive stemme pr. brev. Kandidatlisterne til EU-Parlamentet er dog ikke endelige før fire uger før valget, dvs. den 10. maj kl. 12:00. Kandidatlisterne vil blive offentliggjort af Indenrigs- og Socialministeriet ca. tre uger før valget.

I Danmark kan du brevstemme i folkeregistre/borgerservicecentre i alle landets kommuner, uanset hvilken kommune, du selv bor i. Der kan brevstemmes helt frem til den 5. juni 2009. Husk at medbringe gyldig legitimation som pas, kørekort eller sundhedsbevis, når du møder frem for at brevstemme.

En vælger som har brevstemt kan ikke møde op på afstemningsdagen og afgive sin stemme.

Offentliggørelse af afstemningsresultaterne
Optællingen af stemmerne til folkeafstemningen sker på de enkelte afstemningssteder og vil begynde søndag den 7. juni umiddelbart efter kl. 20:00, når de sidste vælgere har afgivet deres stemmer. Landsresultatet vil blive offentliggjort senere på aftenen.

Optællingen af stemmerne til EU-parlamentsvalget sker ligeledes på de enkelte afstemningssteder, men først kl. 22:00 hvor det sidste valgsted i EU lukker, må resultatet, herunder delresultater, offentliggøres. Allerede søndag aften efter kl. 22:00 vil landsresulatet foreligge fordelt på de opstillingsberettigede lister. Senest mandag den 8. juni foregår fintællingen, herunder fordeligen af resultatet på de enkelte kandidater.