Den 5. april 2018


Fyraftensmøder i Tele Øst

I 2017 spurgte Dansk Metal Tele Øst, i samarbejde med tillidsrepræsentanterne, udvalgte grupper i TDC, hvad de vægtede højest i deres ansættelse.

Vi vil gerne starte med at sige mange tak for alle de tilbagemeldinger vi har fået, og glæder os over den store interesse der har været i at deltage.

De to ting, der har størst prioritet er  tryghed samt  læring og udvikling.

Kom til fyraftensmøde og hør mere om det.

Download flyer - klik her