Den 11. april 2018

Hvad betyder den nye ferielov for dig?

1. september 2020 træder en ny ferielov i kraft. Men allerede fra 1. januar 2019 starter en overgangsordning. Forbundet holder tre medlemsmøder i København og Sjælland

Optjener jeg ferie lige som nu med den nye ferielov? Har jeg lige så meget ferie og hvad med feriepengene?

Alt det og meget mere kan du blive klog på, når vi inviterer dig til temamøde om den nye ferielov, der træder i kraft i 2020.

Vi giver dig et overblik over, hvad ændringerne betyder for dig, hvilke muligheder du får og hvordan overgangen fra den gamle ordning til den nye ordning bliver.

Du er velkommen til at tage en ledsager med. Vi serverer lidt mad og drikke til mødet.

Tilmeld dig til et af forbundets medlemsmøder: