Den 25. oktober 2018

Stort fremmøde til hyggelig generalforsamling

471 medlemmer af Dansk Metal Tele Øst var onsdag samlet til generalforsamling i Cirkusbygningen i København med efterfølgende underholdning af Wallmans dygtige artister

Onsdag aften var der ordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Øst. Generalforsamlingen blev holdt i Cirkusbygningen i København, hvor 471 medlemmer deltog.

Bestyrelsens beretning, regnskab og forslag til kontingent blev vedtaget. Der er tale om uændret kontingent, bortset fra den automatiske regulering som fremgår af forbundslovene.

Bestyrelsen stillede forslag om en vedtægtsændring således, at valgperioden for bestyrelsen mv. fremover er 2-årige således, at halvdelen vælges i lige år og den øvrige del i ulige år. Denne ændring blev vedtaget.

Bestyrelsen ønskede, at vedtægtsforslaget allerede trådte i kraft i år med den virkning, at ændringen blev indfaset på aftenens generalforsamling. Også dette forslag blev vedtaget. 

Generalforsamlingen genvalgte desuden, formanden, John Schwartbach, næstformanden, Carsten Dyring Nielsen, kassereren, Hanne Trebbien, samt de to faglige sekretærer Birgitte Kristiansen og Robert Larsen.

Eftersom faglig sekretær Bjarne Lund Olsen efter en menneskealder har valgt at stoppe i januar 2020, havde bestyrelsen lavet et aftale med Bjarne om, at han ikke i år genopstillede som faglig sekretær, men i stedet fortsætter som ansat frem til januar 2020.  I tiden frem til hans afgang vil han dermed kunne oplære en ny faglig sekretær. Som nyvalgt faglig sekretær blev Casper Moser valgt. 

Der var også nyvalg til 2 nye faglige bestyrelsesmedlemmer. Her blev Søren Holme og John Gerbild Monrad valgt.


Bestyrelsen består dermed af følgende personer:

Formand John Schwartzbach (for 2 år)
Næstformand Carsten Dyring Nielsen (for 1 år)
Kasserer Hanne Trebbien (for 1 år)
Faglig sekretær Robert Larsson (for 2 år)
Faglig sekretær Birgitte Kristiansen (for 1 år)
Faglig sekretær Casper Moser (for 2 år)
Fagligt bestyrelsesmedlem Lone Gudbergsen (for 2 år)
Fagligt bestyrelsesmedlem Svend Erik Nielsen (for 1 år)
Fagligt bestyrelsesmedlem Pia H. Olsen (for 2 år)
Fagligt bestyrelsesmedlem Brian Roos (for 2 år)
Fagligt bestyrelsesmedlem Søren Holme (for 1 år)
Fagligt bestyrelsesmedlem John Monrad Gerbild (for 1 år)

Bestyrelsens foreslag til ungdomsrepræsentaner, bilagskontrollanter, fanebærere og suppleanter blev alle valgt.

Tomas Wellejus som havde været aktiv tillidsrepræsentant i 25 år og været med i afdelingsbestyrelsen i det meste af den tid, ønskede på grund af nyt arbejde ikke at fortsætte i bestyrelsen. Han blev på generalforsamlingen takket for sin mangeårige indsats. 

Bestyrelsen havde i år besluttet at hædre Svend Erik Nielsen for sit enestående virke til fordel for fagforeningen. Svend Erik blev dermed behørigt hyldet af generalforsamlingen.

Lisbeth Methling gik på talerstolen og tog afstand fra den rolle som TDC´s største ejer, Macquarie, har i sagen om formodet svindel med udbytteskat i Europa. Lisbeth mente, at de tre øvrige ejere, de danske pensisonsselskaber, ATP, PFA og PKA, nu bør købe Macquarie helt ud af TDC-ejerskabet, så Macquarie ikke længere opererer i Danmark.

Generalforsamlingen forløb under en hyggelig steming og efter generalforsamlingen var der spisning samt underholdning med Wallmans dygtige artister.


 

 

Casper Moser blev valgt som ny faglig sekretær efter Bjarne Lund Olsen.
Kasserer Hanne Trebbien fortæller om regnskabet
Søren Holme var den ene af de to nye faglige bestyrelsesmedlemmer som blev valgt
John Monrad Gerbild var den anden af de to nye faglige bestyrelsesmedlemmer som blev valgt
Bestyrelsesmedlem Brian Roos fortæller her fra talerstolen om, hvem bestyrelsen i år har besluttet at hædre
Bestyrelsen besluttede at hædre Svend Erik Nielsen for sit mangeårige virke som faglig aktiv. Her ses Svend Erik sammen med afdelingsformanden John Schwartzbach
Tomas Wellejus havde på forhånd meddelt, at han ikke ønskede at genopstille som fagligt bestyrelsesmedlem, da han har fået nyt job. Formanden takkede Tomas for sit virke som faglig aktiv i mere end 25 år.
Lisbeth Methling talte om den rolle, som TDC´s største ejer, Macquarie, har i sagen om formodet svindel med udbytteskat i Europa.
Fra venstre: faglig sekretær Bjarne Lund Olsen, næstformand Carsten D. Nielsen, formand John Schwartzbach samt dirigenterne Anne-Lise Nyegaard og Torkil Aabye