Den 25. november 2018


Fejl på generalforsamlingen i Tele Øst

Bestyrelsen vil gerne gøre opmærksom på, at der skete en fejl på generalforsamlingen i Tele Øst onsdag den 24. oktober 2018. Dirigenterne kom fejlagtigt til at sige at pensionisterne ikke havde stemmeret til forslaget om den vedtægtsændring som udvidede valgperioden fra 1 til 2 år af valg af personer til bestyrelsen.

I en pause på generalforsamlingen blev dirigenterne gjort opmærksom på fejlen, og dirigenterne vurderede, at de ikke ville lade afstemningen gå om, da de ikke mente det ville ændre på resultatet, fordi pensionisterne i følge vedtægterne ikke har stemmeret ved valg af personer. Bestyrelsen beklager fejlen.

Der er enighed mellem dirigenterne, de personer som på generalforsamlingen rettede henvendelse til dirigenterne samt bestyrelsen, at forslaget betragtes som vedtaget.