Den 13. december 2018


Ny PFA-aftale i TDC A/S træder i kraft 1. januar 2019

Efter måneders forhandlinger har TDC, PFA og Dansk Metal indgået en ny PFA aftale, som træder i kraft 1. januar 2019.

Baggrunden for forhandlingerne er, at gruppelivsforsikringen hos PFA med dækning ved dødsfald og kritisk sygdom, der gælder indenfor det tilpassede overenskomstgrundlag, bortfalder med udgangen af 2018 i sin nuværende form, da den ikke længere er tidssvarende.

Den nye ordning hedder PFA Liv og dødsfalddækning og kritisk sygdom integreres fremover i pensionsordningen hos PFA. Den er således for egen regning, men din faste månedsløn vil pr 1. januar 2019 blive forhøjet, som kompensation for din egenbetaling af forsikringen.

TDC sender i øjeblikket breve ud til de relevante medarbejdere med information om lønkompensationen.

PFA sender ligeledes information ud om ens aktuelle dækning. Parterne har aftalt, at forsikringsdækningerne kan ændres, uden yderligere helbredsoplysninger, frem til 30. juni 2019.

Helbredssikringen fortsætter uændret.

Det er værd at bemærke, at forsikringen vedr. nedsat erhvervsevne også ændres. Betingelserne med 3 måneders karensperiode og 50% nedsat erhvervsevne er fortsat gældende, men udbetaling af ydelsen vil fremover gå til TDC, så længe virksomheden udbetaler fuld løn.

Til gengæld er det aftalt, at der bliver en forhøjet løbende udbetaling, hvis den enkelte går ud af løn og modtager ressourceforløbsydelse.

Dansk Metal Teleafdelingerne arbejder på at arrangere medlemsmøder, hvor PFA vil orientere meget mere om den nye ordning.

Spørgsmål kan rettes til PFA´s  rådgivningscenter på 70125000.

På vegne af Dansk Metal
Ole Mølgaard Andersen Tele Vest
Birgitte Kristiansen Tele Øst

Se evt. tillige: