Sidst opdateret den 27. marts 2018

Oversigt over lovindgreb i overenskomstmæssige konflikter

Siden 1975 har Folketinget i alt 17 gange foretaget indgreb i den frie konfliktret og den frie forhandlingsret og har vedtaget love, som har forlænget opsagte overenskomster. Sidst det skete var 26. april 2013:

 • 11. marts 1975 om forlængelse af kollektive overenskomster på det private- og det offentlige arbejdsmarked
   
 • 26. august 1977 om forlængelse af visse kollektive overenskomster på søfartsområdet
   
 • 26. august 1977 om forlængelse af kollektive overenskomsten mellem Ministeriet på Grønland og Radiotelegrafistforeningen af 1917
   
 • 29. marts 1979 om forlængelse af kollektive overenskomster og aftaler mv.
   
 • 30. oktober 1981 om forlængelse af kollektive overenskomster mv. mellem Det offentlige Aftalenævn og Radiotelegrafistforeningen af 1917
   
 • 5. maj 1981 om fornyelse af overenskomster og aftaler mellem Andels- og Privatslagteriernes Arbejdsgiverforening og Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet.
   
 • 31. august 1984 om forlængelse af kollektiv overenskomst mellem Det offentlige Aftalenævn og Maskinmestrenes Forening
   
 • 31. marts 1985 om fornyelse og forlængelse af kollektive overenskomster og aftaler mv.
   
 • 15. november 1985 for Grønland om forlængelse og fornyelse af kollektive aftaler mv. og om ændring af dyrtidsregulering
   
 • 8. maj 1987 om ændring af arbejdstidstilrettelæggelsen mv. for underordnede sygehuslæger og om fornyelse og forlængelse af overenskomster for underordnede sygehuslæger m.fl.
   
 • 20. maj 1987 om forlængelse af overenskomster mellem Falcks Redningskorps A/S og hhv. Specialarbejderforbundet i Danmark og Chaufførernes Fagforening.
   
 • 20. august 1987 om fornyelse af visse overenskomster inden for Edb-området
   
 • 15. oktober 1987 om forlængelse af overenskomst mellem Bornholmstrafikken og Sømændenes Forbund i Danmark
   
 • 24. maj 1995 om forlængelse og fornyelse af overenskomster og aftaler for sygeplejersker, sundhedsplejersker, hjemmesygeplejersker, hospitalslaboranter m.fl.
   
 • 7. maj 1998 om fornyelse af visse kollektive overenskomster mv.
   
 • 21. maj 1999 om forlængelse og fornyelse af overenskomster og aftaler for sygeplejersker, radiografer, hjemmesygeplejersker m. fl.

 • 26. april 2013 om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område