OBS: Vi har lukket for online-tilmeldingen af hensyn til de praktiske forberedelser med bestilling af forplejning, bordopstilling mv.

Men du kan stadig nå at tilmelde dig, hvis du skynder at sende e-mail til Carsten Dyring Nielsen cadn@danskmetal.dk Husk at skrive i e-mailen om du kommer alene, eller om du tager en ledsager med.