Den 14. januar 2019


Medlemsmøde om ny aftale med PFA

Dansk Metal, TDC og PFA har indgået en ny aftale, som bl.a. omhandler den nye gruppelivsforsikring med dækning ved dødsfald samt kritisk sygdom gældende for såvel medarbejdere med tjenestemandspensionsrettigheder samt medarbejdere med forsikringsbaseret pensionsordning.

I den anledning indkalder Dansk Metal Tele Øst til fyraftensmøde for medlemmer.

Tirsdag den 22. januar 2019 kl. 16.30 - Tele Øst – Immerkær 42, 1. sal. 2650 Hvidovre

Der vil være en let aftensmad + vand og kaffe.

Af hensyn til planlægning og indkøb, anmoder vi derfor om tilmelding senest d. 21. januar kl. 15.00 på telefon: 3363 2901 eller e-mail: teleoest@danskmetal.dk

Læs flyer om arrangementet - klik nedenfor og hæng på på opslagstavlen: