Den 26. marts 2019

DA og FH: - Ikke brug for en tredje gruppe på arbejdsmarkedet

Enten er man arbejdstager – eller også er man selvstændig. Der er ikke brug for en tredje kategori af folk på arbejdsmarkedet. Det er Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening enige om, og begge organisationer er derfor skeptiske over for regeringens Skattelovråds indførelse af ”en tredje gruppe”.

Skattelovrådet har i en netop offentliggjort rapport defineret den ’tredje gruppe’ på arbejdsmarkedet og skal i næste fase af Rådets arbejde kigge på ændringer af skattereglerne for denne ’tredje gruppe’ – f.eks. om de skal have en skatterabat, mod at de frasiger sig fradrag.

Baggrunden for Skattelovrådets indførelse af gruppen på arbejdsmarkedet er, at rådet vurderer, at 300.000 personer i øjeblikket befinder sig i en skattemæssig gråzone.

De er f.eks. løst ansatte, bloggere, youtubere eller unge iværksættere, der lever af reklameindtægter, honorarer eller andre løse indtægter. Deres beskæftigelsesform giver ifølge Skattelovrådet usikkerhed om, hvor meget de skal betale i skat.

Men både fagbevægelsen og arbejdsgiverne er enige om, at der ikke er behov for at oprette en tredje gruppe.

-Vi behøver ikke nye beskæftigelseskategorier for at håndtere nye måder at formidle beskæftigelse på eller nye måder at lade sig beskæftige på. De personer, det handler om, bliver allerede håndteret i skattelovgivningen i dag. Desuden vil det skabe usikkerhed i forhold til den ansættelsesretlige lovgivning, der i dag giver ufravigelige rettigheder til arbejdstagerne, siger næstformand i FH, Arne Grevsen.

- Opfindelsen af en ny gruppe på arbejdsmarkedet løser ingen problemer på skatteområdet, men det skaber en lang række problemer på andre områder.

Der er i stedet behov for, at skattemyndighederne udvikler ny og bedre vejledning og giver mulighed for at indberette skat på en enkel måde. SKAT har da også i forbindelse med regeringens strategi for deleøkonomi fået et større millionbeløb med henblik på at give nye og lettere muligheder for netop det”, siger viceadministrerende direktør i DA, Pernille Knudsen.