Den 27. oktober 2019

Dansk Metal Tele Øst fortsætter generationsskifte

To nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt på generalforsamlingen i Dansk Metal Tele Øst lørdag den 26. oktober. Dermed fortsætter det generationsskiftet i bestyrelsen, som blev startet sidste år

154 stemmeberettigede medlemmer var mødt op i Roskilde Kongrescenter til den ordinære generalforsamling i Dansk Metal Tele Øst.

Bestyrelsens beretning blev enstemmigt vedtaget. Ligeledes blev regnskabet taget til efterretning.

Fravigelse af vedtægterne
Næstformanden, Carsten Dyring Nielsen, havde besluttet ikke at genopstille, da han havde indgået en fratrædelsesaftale med såvel TDC som Dansk Metal Tele Øst. Han tilknyttes fagforeningskontoret som faglig sekretær uden stemmeret i bestyrelsen frem til udgangen af januar 2021, hvorefter han går på pension.

Med henblik på en hensigtsmæssig fremtidig omfordeling og omlægning af arbejdsopgaverne i fagforeningen havde bestyrelsen stillet forslag om at fravige vedtægterne, således at næstformandsposten og kassererposten kunne bestå af én og samme person. Fravigelsen skulle kun gælde i én valgperioden - dvs. frem til den ordinære generalforsamling i oktober 2021. Da bestyrelsens forslag var en fravigelse af vedtægterne skulle forslaget vedtages med 2/3-flertal. Afstemningen viste, at forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

Budget og kontingentsatser godkendt
Også bestyrelsens forslag til budget for 2020 og forslag til kontingentsatser for 2020 blev entemmigt vedtaget enstemmigt.

Alle blev valgt med akklamation
Herefter var der valg til bestyrelse mv. Alle valgene skete med akklamation.

Som ny næstformand blev Hanne Trebbien valgt. Hun blev tillige genvalgt som kasserer.

Der skule vælges to faglige sekretærer. Her blev Birgitte Kristiansen genvalgt. Og der var nyvalg til Mick Zimmermann.

Som faglige bestyrelsesmedlemmer var der genvalg til Søren Holme og John Monrad Gerbild og nyvalg til Anders Reiners.

Dermed indtræder Mick Zimmermann og Anders Reiners som to nye bestyrelsesmedlemmer. Dermed fortætter det generationsskifte som blev indledt sidste år, hvor Casper Moser blev valgt som faglig sekretær, hvor Bjarne Olsen fratrådte som faglig sekretær. Bjarne er tilknyttet afdelingskontoret frem til udgangen af januar 2020, hvor han går på efterløn.

Kasper Emil Andersen, Martin Mads Thielsen og Søren Dau Mortensen blev valgt som nye ungdomsrepræsentanter, medens der var genvalg til Rasmus Emerek Kristensen. Dermed er der fire ungdomsrepræsentanter i Dansk Metal Tele Øst, hvilket er det højeste antal i mange år. Det tegner godt for fremtiden.

Ri, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, blev genvalgt som statsautoriseret revisor.

I september 2020 holder Dansk Metal ordinær kongres, og generalforsamlingen besluttede at bemyndige bestyrelsen til at vælge det antal delegerede, som fagforeningen kan sende til kongressen.

Jørgen Bredøl hyldet
Under punktet eventuelt, trak faglig sekretær Robert Larsson lod om gaver til fem heldige generalforsamlingsdeltagere. Fagligt bestyrelsesmedlem Brian Roos gik på talerstolen for at hylde Jørgen Bredøl som blev kåret som hædersperson i Dansk Metal Tele Øst.

Tobias Tolstrup som er næstformand i Metals Landsklub i TDC, og tillige bestyrelsesmedlem i Dansk Metal Tele Vest, takkede for at være blevet inviteret med til at overvære generalforsamlingen.

Og afdelingsformanden, John Schwartzbach, afsluttede den officielle del af generalforsamlingen med at takke Svend Erik Nielsen for sit mangeårige virke. Svend Erik har valgt at udtræde af bestyrelsen, fordi han trapper lidt ned på det faglige arbejde.

Efter frokosten var der underholdning med entertaineren Amin Jensen.
 
  

Casper Moser blev valgt sidste år som første led i generationsskiftet
Bjarne Lund Olsen standsede som faglig sekretær i bestyrelsen sidste år, men er tilknyttet fagforeningskontoret. Han stopper med udgangen af januar 2020
Jørgen Bredøl blev hyldet som hædersperson på generalforsamlingen
Næstformand i Metals Landsklub i TDC og bestyrelsesmedlem i Dansk Metal Tele Vest, Tobias Tolstrup, takkede for indbydelsen til at overvære generalforsamlingen
Mick Zimmermann blev valgt som ny faglig sekretær og indtræder nu i bestyrelsen
Faglig sekretær Robert Larsson trækker lod om fem gaver til de fremmødte generalforsamlingsdeltagere
Anders Reiners er nyvalgt fagligt bestyrelsesmedlem i Dansk Metal Tele Øst