Den 10. februar 2020

Dansk Metals hovedbestyrelse anbefaler et ja til overenskomstforliget

Efter hovedbestyrelsesmøde mandag anbefaler Dansk Metals hovedbestyrelse et ja til overenskomstforliget

Det nye treårige forlig på industriens område sikrer markante forbedringer til Dansk Metals medlemmer.

Uanset om du lige er startet på dit arbejdsliv som lærling, om du har børn, eller hvis du så småt begynder at overveje at trappe ned i dit arbejdsliv. Hovedbestyrelsen anbefaler på den baggrund medlemmerne af Dansk Metal at stemme ja ved den kommende urafstemning. Forbedringerne er:

Fritvalgskontoen forøges fra fire pct. til syv pct. og giver udvidede muligheder
Fritvalgskontoen øges fra fire pct. til syv pct., og udvides også med øget frihed til børnefamilier, der nu både kan bruge kontoen til fravær ved lægebesøg medbarn og til at holde barnets anden hele sygedag.

Forældreorloven forhøjes med tre ugers øremærket forældreorlov
Forældreorloven forhøjes med tre ugers øremærket forældreorlov til den anden forælder med fuld løn, således at der i alt er 16 ugers forældreorlov.

Løn under sygdom forbedres markant
Løn under sygdom forøges markant fra de nuværende ni uger til 14 uger.

Arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår forbedres
Forbedringer af arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår, herunder forbedrede uddannelsesmuligheder og adgang til nødvendige IT-faciliteter, herunder internet.

Pension til lærlinge fra de fylder 18 år
Pension til lærlinge fra den dag, de fylder 18 år, i stedet for den dag, de fylder 20 år.

Nye redskaber mod social dumping
Der er en aftalt en række nye protokollater, der skal tage det næste skridt i kampen mod social dumping.

Aftalt uddannelse er gjort permanent
Aftalt uddannelse er gjort permanent, og der er skabt bedre muligheder for uddannelse i opsigelsesperioden.

Forhøjelser af mindstebetalingen, tillæg og satser
Mindstebetalingssatsen, der i dag udgør 119,65 kr., forhøjes med 2,50 kr. pr. 1. marts 2020 og hvert af de følgende år. Genetillæg reguleres med 1,6 pct. pr. 1. marts 2020 og hvert af de følgende år. Lærlinge – og elevsatser reguleres 1,7 pct. pr. 1. marts 2020 og hvert af de følgende år.

Præcisering af tillidsrepræsentanternes rettigheder ift. GDPR
Præcisering af, at tillidsrepræsentanter har samme rettigheder som før GDPR.

Grønt ansvar
Vedvarende, systematisk og stærkt samarbejde mellem ledelse og ansatte til fremmelse af den grønne omstilling.

En god aftale med mere til alle
Dansk Metals hovedbestyrelse finder, at et forlig med en overenskomstperiode på tre år er fornuftigt, set i lyset af de gode elementer, som forliget rummer.

Samtidig vurderer hovedbestyrelsen, at resultatet giver plads til de kommende lokale lønforhandlinger, hvor der er mulighed for at forhandle yderligere forbedringer hjem direkte på lønnen. Derfor anbefaler hovedbestyrelsen alle medlemmer at stemme ja til forliget, når det bliver sendt til urafstemning.

 

 

Status OK20 for medlemmer hos Dansk Metal Tele Øst
(opdateret den 26. februar 2020)

Ericsson Danmark A/S og Huawei Technologies (Denmark) ApS.
Medlemmer ansat hos Ericsson Danmark A/S og Huawei Technologie (Denmark) Aps. er direkte omfattet af industriforliget fra den 9. februar 2020.

Itadel A/S

Der er tale om en selvstændig virksomhedsoverenskomst og ved OK20 er der særskilte forhandlinger mellem Itadel A/S og Dansk Metal. Dansk Metal og Itadel A/S mødes til forhandling den 11. marts 2020.

TDC A/S
Der er tale om en selvstændig virksomhedsoverenskomst og ved OK20 er der særskilte forhandlinger mellem CO-industri/Dansk Metal og TDC A/S om overenskomstfornyelsen for det tidl. tilpassede overenskomstgrundlag i TDC, som nu om dage betragtes som virksomhedens overenskomstgrundlag. Overenskomstgrundlaget dækker Særaftale I – dvs. for tiden selskaberne TDC A/S, TDC Net A/S og Nuuday A/S.

Der har siden slutningen af januar været sonderende lokale drøftelser mellem TDC og Dansk Metal teleafdelinger og den 20. februar startede de egentlige forhandlinger mellem CO-industri og TDC. Forhandlinger pågår fortsat. 

                                                 ----------------------
Når der foreligger afgørende nyt om forhandlingerne vil Dansk Metal Tele Øst informere nærmere.

                                                 ----------------------