Nyheder fra Dansk Metal Tele Øst

28.03.2018 Forligsinstitutionens rolle

I disse dage har Forligsmand Mette Christensen travlt. Men hvilke beføjelser har forligsinstitutionen.

27.03.2018 Post- og Telepersonalets Understøttelsesfond

Post- og Telepersonalets Understøttelsesfond (PTU) er en fond, hvor 3F Post, HK Post & Kommunikation og Dansk Metal hver især organiserer ansatte i Post Danmark og TDC (tidligere medlemmer af Telekommunikationsforbundet).

19.03.2018 Send sikker post til Tele Øst

Her er en vejledning i, hvordan du kan sende sikker post til Dansk Metal Tele Øst

27.02.2018 OK18: Lyngby Radio er friholdt for konflikt

Der er indgået friholdelsesaftale for konflikt mellem Dansk Metal og Moderniseringsstyrelsen for den tidligere Lyngby Radio

14.02.2018 Tjenestemændenes Forsikring får nyt navn

Som led i rejsen med at gøre det enklere for kunderne skifter Tjenestemændenes Forsikring navn til TJM Forsikring

10.02.2018 Om forslag fra bestyrelsen i TDC Pensionskasse

I den forbindelse gør Tele Øst opmærksom på, at de forhandlingsberettigede organisationer endnu ikke har godkendt de foreslåede ændringer.

10.02.2018 PFA sender 2,2 mia. videre til kunderne

PFA kommer styrket ud af 2017 og et samlet afkast på 26,3 mia. kr. og en fortsat stigning i de samlede indbetalinger, der er på 34,1 mia. kr.

09.02.2018 LO og FTF indkalder kongresser for at tage stiling til fusion

Begge ekstraordinære kongresser afholdes den 13. april og her skal det besluttes, om der skal ske fusion fra årsskiftet

07.02.2018 TDC bekræfter tilbud om at bliver købt: - Men tilbudet er afvist

TDC A/S har onsdag aften udsendt fondbørsmeddelse som bekræfter avis-rygter om at blive købt. Men samtidig fortæller TDC at tilbudet er blevet afvist.

07.02.2018 Skatteaftale rammer utilsigtet mange danske statsborgere

Brancheorganisationen Danske A-kassers formand, Torben Poulsen, beder indtrængende politikerne tænke sig grundigt om inden man skrider til at indføre opholdskrav i dagpengesystemet

30.01.2018 LO: Drop besparelser på erhvervsuddannelser, hvis Danmark skal blive digital frontløber

Regeringen har fremlagt en ny ambitiøs strategi om at gøre Danmark til en digital frontløber. Men skal det blive virkelighed, må regeringen droppe de fortsatte besparelser på erhvervsuddannelserne, mener LO

20.12.2017 Folketinget vedtager lov om skattefri udbetaling af efterlønsbidraget

Der åbnes mulighed for, at personer med indbetalte efterløns- og fleksydelsesbidrag kan få bidragene udbetalt kontant og skattefrit i 2018.

19.12.2017 Seniorklubbens arrangementer - 1. halvår 2018

Seniorklubbens medlemsblad er på vej ud til Seniorklubbens medlemmer med information om mange hyggelige arrangementer i første halvår 2018.

 

11.12.2017 LO og FTF: Et skridt nærmere en mulig ny hovedorganisation

Dokumenter ligger klar til endelig beslutning i LO´s hovedbestyrelse og FTF´s forretningsudvalg

05.12.2017 Teleferiehuse 2018 i Danmark eller udlandet

Deadline for deltagelse i lodtrækning om sommerperioden er 12. januar 2018. Alle medlemmer af Dansk Metals teleafdelinger kan leje attraktive feriehuse og ferielejligheder via teleferiehuse.dk

Viser resultater 136 til 150 af 774