28.05.2009

Tema - vold i hjemmet!

For at stoppe volden skal vi som kolleger hjælpe og være opmærksomme på en kollega der har det svært.af Ulla Puck

Vold i hjemmet er et meget udbredt problem over hele verden og det er ikke kun et problem der skal holdes indenfor hjemmets vægge. Ligesom alkohol politikker burde alle virksomheder have en voldspolitik, så medarbejderne kan hjælpes ud af dette helvede.

Kendetegnet ved den voldelige adfærd mod kvinder og mænd, hvor seksuelle og psykiske overgreb er udbredt, er ofte baseret på økonomisk krise og afhængighed. Der er ubalance i magtrelationen mellem mand og kvinde og det udgør selvsagt en hindring i ligestillingen i hjemmet.

Alle former for vold foregår i hjemmene i Danmark og da Tele Østs medlemmer repræsentere en del af det danske samfund, kan der også foregå vold i en af vores kolleger hjem.

  • Hvert år bliver ca. 28.000 kvinder udsat for fysisk vold af deres partner eller ekspartner. 
  • Hvert år bliver ca. 8.000 mænd udsat for fysisk vold fra deres nuværende eller tidligere partner.

Ud fra disse tal kan vi konkludere at kvinder med sammenkoblingen til vold i hjemmet, er den mest udsatte gruppe men mænd har større risiko end kvinder for at blive udsat for fysisk vold. Der er kønsforskelle i voldens karakter. Vold mod kvinder sker oftere i boligen end uden for boligen i modsætningen til vold mod mænd, der ofte sker uden for hjemmet.

For at stoppe volden skal vi som kolleger hjælpe og være opmærksomme på en kollega der har det svært.

Det er rigtig svært, at tale om vold der foregår i hjemmet, hjemmet er hvor man ellers skulle føle sig mest tryg.

Kendetegn som måske kan hjælpe og det er:
Misbrug
- kan være en del af problemet hvor alkohol, narko, ludomani måske medicin er årsagen.
Adfærd - hos din kollega kan ændre sig, læg mærke til påklædning og make-up. Hvad ændrer sig.
Afhængighed/frygt - hos den voldsramte. Ofte fravælger de socialt samvær, isolere sig m.m.
Erkendelse - er et kæmpe skridt på vejen for en voldsramte.  Kommer din kollega og beder om hjælp, og du ser problemet, skal du straks hjælpe.
Beslutning - om at komme videre og ud af volden gennem et krisecenter, politi, hjælp fra familie/venner/arbejdskolleger.

Som den hjælpende hånd, skal du være klar over:
Tavshedspligt
- alle tillidsrepræsentanter har tavshedspligt og vil ikke gå videre før end andre personer inddrages og den enkelte giver tilladelse.
Opmærksomhed - vi skal være opmærksom på vores medmennesker, alle har et ansvar og vi skal alle have et godt liv.
Loyalitet - er altafgørende, vi skal være lyttende, vække tillid, det er den voldsramtes opgave at erkende sit problem og kan have brug for hjælp.
Erkend - at du ikke ved alt, men søg derfor hjælp via nettet, fagforeningen, Politi, Socialforvaltningen, Krisecenter, Kommunen, så du kan hjælpe en kollega.
Brug din fagforening/Tillidsrepræsentant - Vi er der for dig!

Vi skal ikke bekæmpe hinanden, for som Mahatma Gandhi engang sagde ”Øje for øje ender med at gøre hele verden blind”. Vi skal leve sammen, alle skal behandles lige forskelligt for at forstå hinanden, vi skal acceptere hinanden for dem vi er.

Pas godt på hinanden derhjemme.