02.11.2021

Fantastisk fremmøde til en hyggelig generalforsamling

400 medlemmer af Dansk Metal Tele Øst, var mødt frem til generalforsamlingen i Wallmans skønne rammer.


400 medlemmer var mødt op i Wallmans i København, til generalforsamlingen i Dansk Metal Tele Øst.

Bestyrelsens beretning, regnskab samt forslag til en uændret afdelingskontingent blev vedtaget.

 

Casper Moser ny næstformand
På generalforsamlingen i 2019, havde bestyrelsen stillet forslag om en fravigelse af vedtægterne, således at næstformandsposten og kassererposten, kunne bestå af én og samme person.
Fravigelsen skulle dog kun gælde for én valgperiode - d.v.s. frem til dette års generalforsamling.
Forslaget blev dengang vedtaget, hvilket har betydet, at Hanne Trebbien har fungeret som både kasserer og næstformand.

I forbindelse med udløbet af fravigelsen fra vedtægterne, havde Casper Moser meddelt, at han stillede op til næstformandsposten, og blev på generalforsamlingen valgt til posten for de næste to år med akklamation.

To nye ansigter i bestyrelsen
Ifm. valg af faglige bestyrelsesmedlemmer, havde Brian Roos på forhånd meddelt, at han trak sig fra bestyrelsen ét år før tid, da han ikke længere er ansat i TDC, og ønskede at give plads til nye kræfter.
Dette betød, at der skulle besættes 4 pladser i bestyrelsen, hvoraf den ene var for et år.

Jesper Lohse og og Stig Engelhardt, blev begge nyvalgt til bestyrelsen, mens Anders Reiners og Søren Holme blev genvalgt. 

Bestyrelsen består dermed af følgende personer:

Formand John Schwartzbach (for 1 år)
Næstformand Casper Moser (for 2 år)
Kasserer Hanne Trebbien (for 2 år)
Faglig sekretær Robert Larsson (for 1 år)
Faglig sekretær Birgitte Kristiansen (for 2 år)
Faglig sekretær Mick Zimmermann (for 2 år)
Fagligt bestyrelsesmedlem Lone Gudbergsen (for 1 år)
Fagligt bestyrelsesmedlem Anders Reiners (for 2 år)
Fagligt bestyrelsesmedlem Pia H. Olsen (for 1 år)
Fagligt bestyrelsesmedlem Jesper Lohse (for 2 år)
Fagligt bestyrelsesmedlem Søren Holme (for 1 år)
Fagligt bestyrelsesmedlem Stig Engelhardt (for 2 år)

Nyt liv i ungdommen
Til ungdomsudvalget blev følgende valgt ind:

Rasmus Emerek Kristensen (genvalg)
Nadja Rantzau Jensen (nyvalg)
Simone Kamp Bentzen (nyvalg)

Med en indsprøjtning til ungdomsudvalget af to nye ansigter, der til dagligt har deres gang på Teglholmen, nærer der sig et håb om at der nok skal komme gang i aktiviteterne hos ungdommen igen.

Efter generalforsamlingen var der aftensmad og samtidig underholdte Wallmans dygtige sangere og artister.