Overførsler til det tilpassede overenskomstgrundlag i TDC, herunder også koncern-interne overførsler

50%-reglen:


Funktionæroverenskomstens 50%-regel gælder ikke indenfor Særaftale I´s dækningsområde (dvs. indenfor det tilpassede område). I virksomheder i TDC-koncernen som ikke er omfattet af det tilpassede område, gælder øjensynlig 50%-reglen.

Uanset ovenstående protokollater er det dog vores opfattelse, at eventuelle teknikere og teknisk-administrativt personale i virksomheder i TDC-koncernen uden for det tilpassede område IKKE er omfattet af 50%-reglen. Dermed er de omfattet af enten Industriens Overenskomst eller Industriens Funktionæroverenskomst. Det skyldes, at 50%-reglen kun gælder for "HK-arbejde" og 50%-reglen kan ikke gøres gældende, hvis man anvender sin Metal-uddannelse.

Hovedkontoret:

 

Wholesale:


Erhverv:

 


NetDesign:
 

Song Networks:

 

Hosting:

 

 

TDC Net:

 

Channels, tidl. Privat


YouSee:De Gule Sider: