TJM Forsikring
Særaftale V III. Friholdelse for arbejdsstandsninger i Hoftelegrafen.