Sidst opdateret den 9. april 2018


Bestyrelsen i Seniorklubben Tele Øst:

Formand: Jørgen Bredøl
Tlf. 4717 5768
Mobil 2137 4085
Mail: bredol@webspeed.dk


Næstformand: Kjeld Bødker
Tlf. 3646 1700
Mobil 2169 3160
Mail: kjeldboedker@mail.dk


Kasserer: Steen Nielsen
Mobil 2049 9381
Mail: steeni1234@gmail.com 

Sekretær: Jørgen Jensen
Mobil 6094 8722
Mail: risegaard@hvidovrenettet.dk


Best.medlem: Tommy Bidstrup
Mobil 2031 3704                            
Mail: tommybidstrup@webspeed.dk


Best.medlem: Vagn Jensen
Tlf. 4491 4848
Mobil 4015 9917
Mail: lisbeth@husum.it


Best.suppleant Kjeld Jensen
Mobil 4030 4009
Mail: sonjaschou@dktv-mail.dk