Carsten Dyring Nielsen

Carsten Dyring Nielsen

Faglig sekretær
mobiltelefonnr. 21 23 58 56
e-mail: cadn@danskmetal.dk

Carsten Dyring Nielsen er faglig sekretær i Dansk Metal Tele Øst. Han er tilknyttet afdelingskontoret frem til udgangen af januar 2021, hvorefter han går på pension. Indtil det sker, er hans arbejdsområde aftale- og lovbaserede løn- og arbejdsforhold i relation til medlemmerne og deres arbejdsgivere. 


Det drejer sig f.eks. om:

  • kollektive overenskomstforhold (navnlig på det private område og statslige område)
  • samarbejdsaftaler med arbejdsgiverne,
  • individuelle ansættelsesforhold
  • lovbaserede løn- og arbejdsforhold (f.eks. Funktionærloven, Tjenestemandsloven, Tjenestemandspensionsloven, Ligebehandlingsloven, Forskelbehandlingsloven osv.osv.) 

Poster:

  • faglig sekretær i Dansk Metal Tele Øst,
  • formand for afdelingens Fagretslige Udvalg,
  • medlem af forbundets Fagretslige Udvalg,
  • medlem af teleafdelingernes forhandlingsudvalg overfor TDC,
  • medlem af Hovedsamarbejdsudvalget i TDC A/S,
  • repræsentantskabsmedlem i LO Hovedstaden.