John Schwartzbach

afdelingsformand
mobiltelefonnr. 20442457
e-mail:
 josc(at)danskmetal.dk

John er valgt som afdelingsformand for Dansk Metal Tele Øst. Han er desuden valgt til Dansk Metals Hovedbestyrelse.

Han har det overordnede ansvar for afdelingens drift.