Det såkaldte tilpassede overenskomstgrundlag i TDC
Industriens Funktionæroverenskomst

Udover selve Funktionæroverenskomsten samt Organisationsaftaler aftalt mellem DI og CO-industri, består overenskomstgrundlaget i TDC af en lang række protokoller, aftaler mv. der erstatter eller supplerer Funktionæroverenskomstens bestemmelser.


Nedenfor gengives disse protokoller og aftaler mv.

Forhandlingsprotokollat m. m.Særaftale IV. Arbejdstid, herunder fridage, hviletid og fridøgn m.v.

 

Lokalaftale nr. 12. om Ferie

Lokalaftale nr. 13. om Jubilæum

Lokalaftale nr. 14. om Frihed og orlov

Lokalaftale nr. 15. om Flyttegodtgørelse

Lokalaftale nr. 16. om Ombud

Lokalaftale nr. 17. om Graviditet, barsel og adoption

Lokalaftale nr. 18. om Arbejdspligt ved uddannelse

Lokalaftale nr. 19. om Elever

Lokalaftale nr. 20. om Visse særlige vilkår for annoncekonsulenter.  Udgået.

Lokalaftale nr. 21. om Tavsheds- og loyalitetsforpligtelse

Lokalaftale nr. 22. om Konkurrenceklausul

Lokalaftale nr. 23. om Særregler

Lokalaftale nr. 24. om Øvrige videreførte protokoller mv.

Lokalaftale nr. 25. om Vilkår for ansættelse på timeløn til outbound i privat og Mobil

Lokalaftale nr. 26. om Rammer for uniformsordninger

Lokalaftale nr. 27. om Etiske regler i forbindelse med produktionsplanlægning i TDC Operations, Kapacitet og Drift

Lokalaftale nr. 28. om Optagelse af telefonsamtaler i TDC

Lokalaftale nr. 29. om Vilkår for ansættelse på timelønnede YouSee A/S

Lokalaftale nr. 30. om visse seniorvilkår

Lokalaftale nr. 31. om Særregler for TDC medarbejdere udlånt til Ericsson Danmark

Lokalaftale. nr. 31.2. om Særregler for TDC medarbejdere udlånt til Huawei Aps.

Lokalaftale nr. 32. om Rammer for aftaler om ansættelse på timeløn af variabel arbejdskraft

Lokalaftale nr. 33 om forskudt arbejdstid i NetDesign
  
Lokalaftale nr. 34 om særregler for TDC medarbejder udlånt til Eltel A/S af 20. februar 2013

Lokalaftale nr. 35 om hviletid ved overarbejde mv.


Lokalaftale nr. 36 om særlige ansættelsesvilkår mv. Field Force-området

Lokalaftale nr. 37 om særlige ansættelsesvilkår mv. Channels, Order Management.


Lokalaftale nr. 38 om særlige ansættelsesvilkår mv. Sales & Support


Lokalaftale nr. 39 om særlige ansættelsesvilkår mv. Entrepreneuer

Lokalaftale nr. 40 om navneliste

Lokalaftale nr. 41 om studerende på en bacheloruddannelse

Lokalaftale nr. 42 om Persondata


 

Konfliktløsningsregler